Dierenweide 't Trefpunt

Sponsoractie voor Dierenweide ’t Trefpunt

Op 27 april reizen onze inwoners en vrijwilligsters Anita van der Veen en Renske Horinga naar Parijs om vanaf daar per fiets weer naar Sebaldeburen terug te keren. Deze monstertocht gaat over ca 900 km en zal naar verwachting een dag of 12 duren.

Zij hebben dit avontuur geheel in het teken gesteld van de renovatie van Dierenweide ’t Trefpunt. Zowel omheining als de onderkomens van de dieren zijn er slecht aan toe en dienen nodig vervangen te worden. Helaas kan Sebaldeburen.net dit niet volledig uit eigen middelen realiseren en daarom willen Anita en Renske graag de opbrengst van deze sponsoractie volledig aan dit project doneren. Als bestuur van Sebaldeburen.net juichen wij dit initiatief uiteraard van harte toe.

Wilt u ons ook helpen om onze dierenweide weer leefbaar en toonbaar te maken? Maak dan een bedrag naar keuze over op:

NL98 RABO 0339 4268 02
t.n.v. AB van der Veen-IJtsma
o.v.v. Sponsoring Dierenweide

Deze rekening is hier apart voor in het leven geroepen.

Om het u gemakkelijk te maken kunt u ook gebruik maken van deze QR-code.
Deze is geldig tot 28 mei a.s. Na deze datum kunt u gewoon blijven doneren door geld op de rekening over te maken.

QR code sponsoractie

Wij danken u hartelijk! U steunt hiermee een goed doel waar het hele dorp profijt van heeft.

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van Anita en Renske en van de actuele stand van deze actie? Kijk dan op onze facebook-pagina. Ook via de dorpsmail van info@sebaldeburen.net houden we u op de hoogte. Ontvangt uw deze nog niet? Geef dan uw mailadres aan ons door. We nemen u dan mee in de berichtgeving.

De volgende bedrijven sponsoren deze webpagina