Wapen Sebaldeburen

Over ons

Ontstaan en doel

De vereniging Sebaldeburen.net is op 1 januari 2013 ontstaan uit twee verenigingen: Vereniging voor Dorpsbelangen Sebaldeburen en Vereniging tot beheer en exploitatie van het dorps- en scholencentrum Sebaldeburen ’t Spectrum.

Nadat Sebaldeburen.net was ontstaan uit de fusie tussen deze twee verenigingen, is zij enerzijds de spil van het dorpsleven van Sebaldeburen geworden en anderzijds het gezicht van het dorp Sebaldeburen richting overheid en andere organisatie en instellingen.

In de statuten staat het zo verwoord: “Het doel van de vereniging is in het algemeen de bevordering van de belangen van het dorp Sebaldeburen, waartoe speciaal ook behoort het beheren en exploiteren van een gebouw dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte in het dorp Sebaldeburen voor basisonderwijs en voor activiteiten van particulieren en voor rechtspersonen, onder andere op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, creatief en cultureel gebied. Zij tracht dit doel te bereiken door: het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, eventuele samenwerking met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van de vereniging werkzaam zijn en alle andere wettige middelen.”

Kortom, Sebaldeburen.net wil als vereniging bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp zelf, als wel optreden als belangenbehartiger van de dorpsbewoners van Sebaldeburen naar overheidsinstanties en derden.

Visie

Dorpsvisie Sebaldeburen

Een dorpsvisie laat zien hoe bewoners de toekomst van hun dorp het liefste zien. Speerpunten, ontwikkelingen en (toekomstige) projecten met betrekking tot Sebaldeburen komen in een dorpsvisiedocument terug.

Eind 2016 heeft het bestuur van Sebaldeburen.net in opdracht van de gemeente het initiatief genomen een nieuwe dorpsvisie op te stellen voor de komende jaren (2018-2025). Het bestuur heeft hiervoor hulp gevraagd van Buro ter Plaatse om het proces te begeleiden en de dorpsvisie uiteindelijk vorm te geven. In overleg is hiervoor een plan gemaakt.

In deze visie vertegenwoordigen dorpsbewoners zichzelf (of de Dorpsbelangenorganisatie waarvoor zij staan) en geven ze aan wat zij wensen te zien in het dorp en in de omgeving. De dorpsvisie dient ook als leidraad voor het gemeentebestuur om de komende jaren juiste beslissingen te nemen en passende plannen te maken. Een dorpsvisie is daarmee een middel om beleidsprocessen van de gemeente te beïnvloeden.

Het resultaat vindt u hier: Dorpsvisie Sebaldeburen (pdf, ca. 22MB)