Sebaldeburen

Organisatie

Klik hier voor een organogram

Activiteitenkoepel

Als onderdeel van Sebaldeburen.net is de ‘activiteitenkoepel’ in het leven geroepen. Belangrijkste doel is:

Er voor zorgen dat er in Sebaldeburen in voldoende mate (niet te veel en niet te weinig) activiteiten plaats vinden, voor iedere leeftijd en doelgroep.

Wat is de activiteitenkoepel?

De activiteitenkoepel is iets anders dan een activiteiten- of organisatiecommissie. De nadruk van de activiteitenkoepel ligt namelijk vooral op het coördineren en stimuleren van activiteiten. En niet alleen op de organisatie er van.

Als activiteitenkoepel denken we na over welke activiteiten leuk voor ons dorp zouden kunnen zijn. We maken daarbij ook gebruik van de resultaten uit de dorpsenquête uit 2019, waar ook veel ideeën zijn genoemd.

Alleen het enthousiasme van de activiteitenkoepel is echter onvoldoende. Er worden daarom ook regelmatig andere dorpsinwoners benaderd om te helpen. Soms is het zelfs handig om voor een te organiseren activiteit een apart werkgroepje samen te stellen. Deze werkgroepjes zijn vaak tijdelijk en worden weer opgeheven zodra de activiteit achter de rug is. 

Wat hopen we hiermee te bereiken?

  • structuur, evenwicht en stabiliteit met betrekking tot het aanbod van activiteiten
  • een grotere groep mensen betrekken bij het organiseren
  • overzicht en duidelijkheid creëren door het maken van een jaarplanning of activiteitenkalender

Wie weet lijkt het jou ook leuk om je steentje bij te dragen.

  • Heb jij zin om mee te denken over activiteiten voor ons dorp?
  • Wil jij wel meehelpen bij de organisatie van activiteiten?
  • Heb jij leuke ideeën?
  • Lijkt de activiteitenkoepel jou ook wel iets?
  • Heb je tips? Of vragen?

Mail dan naar info@sebaldeburen.net 

Maatschappelijke thema’s

Sebaldeburen is voor de meeste inwoners een gemoedelijk dorp waar men zich veilig en vertrouwd voelt. Dit vinden we heel belangrijk en om dit zo te houden richten we ons op de volgende thema’s: Verkeer, Wonen, Zorg en Openbare ruimte. Er zijn in 2021 werkgroepen met vrijwilligers gestart die zich samen bezighouden met deze thema’s.

Verkeer

Deze groep houdt zich bezig met het verbeteren van de  verkeersveiligheid in Sebaldeburen en dan met name op de Provincialeweg. Ook houden ze zich bezig met het optimaliseren van de verbinding tussen ons dorp en de omliggende dorpen.

Wonen

Er is een werkgroep gestart die zich bezig houdt met het ontwikkelen van een eigen woon-zorgvisie voor Sebaldeburen. Het concreet maken van de wensen van de inwoners met het oog op wonen maar ook de zorgbehoefte van de inwoners in kaart te brengen en dit in een document vast te stellen. De voorstellen die uit de woon-zorg visie komen hopen we samen met de gemeente te kunnen bewerkstelligen.

Zorg

Uiteraard is ook hier het ontwikkelen van de woon-zorg visie van belang.

Met het oog op zorg is vanuit Sebaldeburen.net het vrijwilligers-initiatief Noaberkracht ontstaan. Zij willen aandacht hebben voor de kwetsbare en/of oudere inwoner, bij wie het allemaal niet meer vanzelf gaat. Of voor hen die gevoelens van eenzaamheid hebben.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier als je wilt weten hoe je een hulpvraag kunt stellen.

Openbare ruimte

Sebaldeburen heeft verschillende voorzieningen waar we trots op zijn. Bijvoorbeeld de dierenweide, dorpshuis ‘t Spectrum, speelvoorzieningen en groenvoorziening. Deze voorzieningen moeten goed onderhouden worden.  Dit gebeurt door vrijwilligers in verschillende groepen.