't Spectrum

Bestuur

Het bestuur van Sebaldeburen.net bestaat uit de volgende leden:

Herman Scharft – gedeeld secretaris
Nienke Scharft – gedeeld secretaris
Berend Mosselaar – penningmeester
Jeffrey Witteman – voorzitter
Wanda Hansma – algemeen lid
Jos Vorenkamp – algemeen lid

Beste dorpsgenoten,

Sinds 9 november 2022 vormen wij het nieuwe bestuur. Het behoud van Sebaldeburen.net en daarmee verbonden ‘t Spectrum vinden we allen belangrijk. Dit is de voornaamste reden waarom we als nieuw bestuur zijn opgestaan. Met frisse moed willen we er in eerste instantie voor zorgen dat het dorpshuis met al haar gebruikers, activiteiten en commissies blijft doorgaan. Wanneer we ons de gang van zaken eigen gemaakt hebben zullen we aan bepaalde zaken waar nodig onze eigen draai geven. We hebben ons ten doel gesteld dat we ten alle tijden de saamhorigheid van Sebaldeburen en het belang van de bewoners voorop stellen. In de toekomst zullen we u in de dorpsklanken op de hoogte houden over de gang van zaken.

Voorstelrondje:

Mijn naam is Berend Mosselaar, ben 58 jaar en al een paar week woonachtig op Kerkweg 16. Ben de vriend van Marleen, die woonachtig is in Zwolle. Ben vader van 3 kinderen en inmiddels Opa van 6 kleinkinderen. Ik ben werkzaam bij Cimitec Infra & Milieu, waar ik werkzaam ben als medewerker voorraadbeheer, werkplaats en deels buitendienst. Verder valt de certificering voor nieuwe vloeistofdichte vloeren onder mijn verantwoording. Als hobby’s heb ik hardlopen, motorrijden, gitaarspelen en klussen. De reden dat ik me heb aangemeld is, dat het zonde zou zijn dat het best wel bruisende activiteiten leven in het dorp en de dierenweide en het dorpshuis zou komen te vervallen omdat er geen bestuur gevormd kan worden. Ik zal in de functie van penningmeester samen met Jeffrey mijn bijdrage leveren. Groet’n Berend

Ik ben Jeffrey Witteman. Ik ben 24 jaar ben woonachtig op de Kerkweg 33 Sebaldeburen woon hier samen met mijn vrouw Willeke en mijn zoontje Ronald. Heb sinds 2 jaar een eigen slagerij in Tolbert. De reden om het in bestuur te zitten is dat het jammer zou zijn als alle activiteiten in het dorp zouden wegvallen. Samen met het nieuwe bestuur hoop ik op een goede samenwerking. Wij willen onszelf even voorstellen als semi nieuw dorpsgenoten en nieuw bestuursleden.

Mijn naam is Herman Scharft ben 44 jaar en woon, samen met mijn vrouw Nienke Scharft Pals en onze vier kinderen, sinds vorig jaar december aan de Kerkweg 48. Daarvoor woonden we al her en der in de gemeente Westerkwartier. Mijn vrouw Nienke is werkzaam als verpleegkundige in het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. Sinds 2 jaar ben ik kok in woonzorgcentra in Groningen. Daarvoor ben ik altijd in de Horeca werkzaam geweest als kok en heb enige tijd het dorpshuis in Kornhorn gepacht. De reden om zitting te nemen in het bestuur is dat het zonde zou zijn om de kern uit het dorp te laten vergaan. De activiteiten en sociale functie van het dorpshuis met haar dierenweide vinden wij belangrijk voor het dorp en mag dus ook niet verloren gaan, voor ons en onze kinderen. Samen met medebestuurders hopen wij het reeds opgebouwde voort te kunnen zetten in het belang van Sebaldeburen. Samen nemen wij het secretariaat voor onze rekening. Tot snel in ‘t Spectrum.

Mijn naam is Wanda Hansma. Ik ben getrouwd met Wouter Hansma. Samen hebben we 3 jongens Sem, Roan en Stijn. En zijn woonachtig aan de Provincialeweg. Ik ben werkzaam als gastouder. Daarin ben ik zelfstandig en werk onder de naam gastouder de Vrolijke Vlinder. Ik ga deelnemen als algemeen bestuurslid

Mijn naam is Jos Vorenkamp, ben 34 jaar en woon aan de Irenestraat 4, samen met mijn partner Simone. Ik ben werkzaam bij Motorcycle Storehouse, een groothandel in Harley-Davidson onderdelen. Hier ben ik allround medewerker en richt me voornamelijk op goederen controle en opleiding/coaching nieuwe collega’s. Mijn hobby’s zijn badmintonnen, biljarten en lekker voor de buis zitten. Samen met de rest van het bestuur wil ik het dorp levendig en bruisend houden. Mijn functie in het bestuur is algemeen bestuurslid. Daarnaast ben ik actief in de activiteitenkoepel en kan ik dit dan zo koppelen met de bestuursfunctie.