Safety Safe

In de afgelopen maanden zijn wij als Verkeersactiegroep bezig geweest met de Provinciale weg.

Verschillende gesprekken met de provincie Groningen hebben geresulteerd in het plaatsen van een ‘safety-safe’ in Sebaldeburen door bureau Xtend.

De Safety-safe, is een slimme snelheidsmeter. In plaats van het beboeten van hardrijders, worden weggebruikers beloond die zich netjes aan de snelheid houden. Om dit gedrag te belonen wordt er geld in een digitale spaarpot bijgeschreven. Dit gespaarde bedrag wordt vervolgens besteed aan een door de bewoners gekozen doel in de wijk. De Safety-safe wordt in september geplaatst voor de duur van vier weken. De Safety-safe zorgde in andere gemeenten voor gemiddeld 25% minder hardrijders in een straat of wijk.

Stemmen voor een doel

U kunt stemmen voor een doel waaraan het opgehaalde bedrag wordt besteed, via de link: www.safetysafe.nl/sebaldeburen

Uitnodiging openingsmoment

Op 22 september komt een wethouder de Safety-safe officieel openen. We nodigen jullie graag uit om hierbij te zijn. De exacte tijd en locatie worden later bekend gemaakt. Tijdens de opening maakt een wethouder bekend welk doel de meeste stemmen heeft gekregen. Daarnaast delen we posters uit die u voor het raam kunt hangen. Op die manier vragen we zoveel mogelijk aandacht voor de snelheidslimiet. Na de opening sparen jullie vier weken lang geld door iedere weggebruiker die zich aan de snelheid (50 km/uur of minder) houdt.

Deze verkeerscampagne vindt plaats in samenwerking met Verkeerswijzer Groningen. Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder deze naam organiseren zij verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Met vriendelijke groet,

Verkeersactiegroep Sebaldeburen