Dorpshuis 't Spectrum

Noaberkracht

Hulplijn Noaberkracht:

06-19869007 / noaberkracht@sebaldeburen.net

logo Noaberkracht

Noaberkracht is een initiatief onder de vlag van Sebaldeburen.net en bestaat uit een groep vrijwilligers die aandacht wil hebben voor die inwoners waarbij het allemaal niet meer zo vanzelf gaat. Of voor hen die net even wat vaker iemand op de koffie willen hebben.

Toen uit de dorpsenquête (najaar 2019) bleek dat enkele tientallen mensen bereid waren om hun kwetsbare dorpsgenoten naar behoefte te ondersteunen, besloot een enthousiaste groep Sebaldebuursters hier serieus werk van te maken.
Als onderdeel van Sebaldeburen.net werd de naam Noaberkracht aangenomen en werden de ambities verder ontwikkeld.

De belangrijkste ambities zijn:

A. Bij elkaar brengen van hulpvraag en -aanbod

Hiervoor is een hulplijn ingesteld. Bij een hulpvraag kan gebeld worden met 06-19869007 of kan een mail worden gestuurd naar noaberkracht@sebaldeburen.net.

De coördinatoren beoordelen of deze hulpvraag bij Noaberkracht thuis hoort en proberen hiervoor dan een vrijwilliger in te schakelen. De hulpvragen en vrijwilligers zijn opgedeeld in de volgende vier categorieën:

 • Gezelschap: kopje koffie, boodschappen, etc.
 • Vervoer: huisarts, ziekenhuis.
 • Administratief: boekhouding, computer, wegwijs maken in regelgeving, etc.
 • Kleine klusjes: container bij de weg, pad sneeuw of bladvrij, lamp vervangen.

Klik hier voor meer informatie en hoe je een hulpvraag kunt stellen.

uitgangspunten

 • Noaberkracht is er niet voor de acute hulpvraag; we zijn geen 112 of doktersdienst
 • We zijn geen (structurele) vervanging van familie of mantelzorgers
 • Zowel Noaberkracht als de hulpbrigade zijn vrijwilligers. Om de juiste hulp te kunnen bieden zijn we soms wellicht enige tijd nodig.
 • We geven überhaupt geen garanties dat het ons lukt om de hulpvraag op te lossen
 • De hulpvrager krijgt wél altijd binnen 48 uur reactie op de hulpvraag, hetzij door de coördinator van dienst, hetzij door de bereid gevonden vrijwilliger
 • Kosten die de hulpverlener moet maken (bv reiskosten) om aan de hulpvraag te voldoen, dienen door de hulpvrager te worden vergoed

B. Kwetsbare, eenzame of oudere inwoners samenbrengen door ontplooien van activiteiten

Hiertoe is in samenwerking met de Ouderensoos een programma opgesteld.

Het programma van de kalender is opgebouwd uit de volgende 3 componenten:

 1. Activiteit
  In de maanden oktober tot en met april is er iedere 1e dinsdagmiddag van de maand een activiteit, spreker, verteller, presentatie, etc.
 2. Vrije inloopmiddag
  Nieuw, maar ook op dinsdagmiddag is de vrije inloopmiddag. Geen presentaties en formaliteiten, maar gewoon gezellig met elkaar aan de thee of koffie. Tussen 14.00 en 17.00 uur kunt u komen en gaan wanneer u wilt.
 3. Samen Eten
  Bij de meesten inmiddels een bekend onderdeel. Evenals vorig seizoen gaan we ook nu weer met elkaar aan tafel om samen een maaltijd te nuttigen.

Hieronder de agenda voor het komende seizoen:

Geen evenementen gevonden!