Dorpshuis 't Spectrum

Nieuw bestuur

Het verheugt ons je te kunnen meedelen dat er tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 november een nieuw bestuur is gekozen. Het tussentijdse bestuur kon daarom met een goed gevoel hun taken en verantwoordelijkheden neerleggen en zullen de nieuwe ploeg voorlopig zo goed mogelijk proberen in te wijden.

Henk, Angela, Fokke, Erik, Alexander en Edwin: enorm bedankt dat jullie meer dan een jaar het ontstane gat hebben gevuld, waardoor we voor sluiting werden behoed en alles in ons dorp door kon draaien.

Christianne, Herman, Nienke, Wanda, Berend, Marco, Jos en Jeffrey: van harte welkom in het bestuur en veel succes!!

Als Sebaldeburen.net kunnen we nu eindelijk weer écht vooruitkijken.