Dorpshuis 't Spectrum

Helmantel en Heukers over WOII

Beste inwoners,

Maandelijks organiseert de ouderensoos op de 1e dinsdagmiddag van de maand, in samenwerking met Noaberkracht, een activiteit voor onze inwoners vanaf 50+.

Komende dinsdag 7 februari komen oud-inwoners Lammert Helmantel en Dirk Heukers vertellen over hun eigen ervaringen tijdens de 2e wereldoorlog.

Zeker de moeite waard om voor naar ’t Spectrum te komen. Aanvang 14.00 uur.

Wees welkom!

Noaberkracht / Ouderensoos