Contact

Vereniging Sebaldeburen.net

Voorzitter: Alexander van der Veen, tel: 0594 61 21 11 mobiel 06 51 98 66 10
Penningmeester: Erik Daanje, tel: 06 18 35 33 56
e-mail: info@sebaldeburen.net

Bezoekadres

Kerkweg 5, 9862 TH Sebaldeburen

E-mailadressen

Algemeen: info@sebaldeburen.net
Belangenbehartiging: dorpsbelangen@sebaldeburen.net
Penningmeester: spectrum@sebaldeburen.net

Bankrekeningnummer dorpshuis ‘t Spectrum IBAN: NL62 RABO 0323 7407 07

’t Spectrum

Kerkweg 5, 9862 TH Sebaldeburen
Tel: 0594-613570

E-mail: spectrum@sebaldeburen.net

Reserveringen/zaalhuur: spectrum@sebaldeburen.net of tel. 06-50404667

Dorpsklanken

Redactie:
Margreet Niewijk
Anja Mulder
Diane van Beusekom

E-mail: dorpsklanken@hotmail.com

IJsclub Volharding

Secretaris: Jelle Lieffering   tel. 0594-613654

Postadres: Kuzumerweg 11, 9862 TB Sebaldeburen
E-mail: ijsclub@sebaldeburen.net

Beheer website

AC Webdesign