Dorpshuis 't Spectrum

ALV op maandag 22 mei / contributie

Beste inwoner,

Algemene ledenvergadering

Volgende week, maandag 22 mei, is de Algemene Ledenvergadering van Sebaldeburen.net.

Aanvang 20.00 uur in ’t Spectrum.

We nodigen je daar van harte voor uit.

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Vaststellen van de agenda
  4. Bespreken van de jaarstukken
  5. Rondvraag
  6. Sluiten vergadering

Contributie

Heb je de jaarlijkse contributie van € 15 nog niet betaald?

Doe dit dan op korte termijn.

Zie de bijlage hieronder voor de manier waarop je dat kunt doen.

Samen staan we sterk.

Sebaldeburen.net