Wapen Sebaldeburen

Algemene Ledenvergadering 9 november!

Op 9 november is er een Algemene Ledenvergadering, aanvang 20.00 uur.

Inloop vanaf 19.45

Thema: Verkiezing van de nieuwe bestuursleden

Agenda:

  • Opening
  • Voorstellen kandidaat-bestuursleden
  • Verkiezing bestuursleden
Uitnodiging ALV